Từ trục tung, trục hoành đến tung và hoành

Từ trục tung, trục hoành đến tung và hoành

Bạn biết rằng “Hệ tọa độ Oxy gồm 2 trục, trục dọc gọi là trục tung, trục nằm ngang gọi là trục hoành …” và chắc rằng đã rất rất nhiều lần bạn vẽ hai trục đó. Nhưng bạn có … Đọc tiếp

Một số sai lầm thường gặp khi giải toán và cách sửa (p2)

Nhiều lời giải chứa đựng sai lầm không dễ dàng phát hiện ra ngay, dưới đây là một ví dụ như thế. Mời bạn cùng khám phá, sai lầm ở đâu? Đề bài Lời giải Sai ở đâu? Tại sao … Đọc tiếp

Thủ thuật nhập nhanh điểm trung bình các môn

Thủ thuật nhập nhanh điểm trung bình các môn

Bạn làm giáo viên chủ nhiệm, bạn phải tổng hợp kết quả học tập cuối kì để đánh giá và xếp loại cho các học sinh, bạn thường dùng phần mềm Microsoft Excel để nhập điểm trung bình các môn … Đọc tiếp

Một số sai lầm thường gặp khi giải toán và cách sửa

Loạt bài viết chia sẻ một số sai lầm thường gặp và cách sửa trong quá trình dạy và học toán. Các sai lầm có thể chia làm nhiều loại, bài viết chỉ đề cập đến các tình huống lời … Đọc tiếp

Súng bắn tốc độ và khái niệm đạo hàm

Súng bắn tốc độ và khái niệm đạo hàm

Bài viết chia sẻ một khám phá nho nhỏ về cơ sở vật lý và toán học của Súng bắn tốc độ. Nếu bạn đã biết hoặc nó quá dễ hiểu với bạn hoặc nếu bạn không có nhu cầu … Đọc tiếp

Page 7 of 18« First...56789...Last »