Tag Archives: Cách vào bài

Giới hạn – cái biến điều không thể thành có thể

Giới hạn – một chủ đề rất quan trọng trong nội dung môn toán THPT, phần lớn được trình bày trong sách Đại số và Giải tích lớp 11. Khi dạy, bạn đã dẫn nhập vào chương này như thế … Đọc tiếp

Súng bắn tốc độ và khái niệm đạo hàm

Súng bắn tốc độ và khái niệm đạo hàm

Bài viết chia sẻ một khám phá nho nhỏ về cơ sở vật lý và toán học của Súng bắn tốc độ. Nếu bạn đã biết hoặc nó quá dễ hiểu với bạn hoặc nếu bạn không có nhu cầu … Đọc tiếp