Forms 1905 – Ứng dụng tạo Google forms trắc nghiệm

Trang về dự án Forms1905 Giới thiệu vắn tắt FORMS1905 hay FORMS 19/05 là một ứng dụng tạo các Google forms trắc nghiệm online tự động. Được viết bằng Apps Script bởi tác giả Nguyễn Thế Phúc. Ứng dụng đặc biệt hữu ích cho các thầy cô muốn tạo bài tập, bài kiểm tra trắc […]

Chính sách riêng tư của ứng dụng Forms 1905

Việc bạn sử dụng ứng dụng Forms 1905 đồng nghĩa bạn đã đồng ý với các chính sách riêng tư dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin ngừng sử dụng ứng dụng này. Chương trình (CT) chỉ chạy được khi bạn đồng ý cho phép nó thực thi các quyền sau: drive: Bạn cho […]

Điều khoản sử dụng ứng dụng Forms 1905

Việc bạn sử dụng ứng dụng Forms 1905 đồng nghĩa bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin ngừng sử dụng ứng dụng này. Bạn tự do sử dụng, khai thác ứng dụng này cho mục đích giáo dục, phát triển xã hội và phi […]