Tag Archives: Chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức (Phần 2)

Trước khi tiếp tục với Ví dụ 2, chúng ta nhắc lại một số ý cơ bản đã biết ở phần 1: Hàm số đơn điệu trên một tập là nửa khoảng hay đoạn thì đạt GTLN (GTNN) tại các … Đọc tiếp

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức

“Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức” là một trường hợp đặc biệt của phương pháp “Ứng dụng giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số để chứng … Đọc tiếp