Tag Archives: Yahoo

Yahoo đang đổi thay

Yahoo bắt chước Gooogle? Mấy hôm trước đọc tin yahoo thông báo: Từ 15/07/2013 này sẽ reset các tài khoản không sử dụng trong 1 năm để nhường lại cho người khác (xem tin). Tài khoản yahoo của mình vẫn … Đọc tiếp