Tag Archives: Tắt hiệu ứng

Tắt hiệu ứng trong word 2013

Tắt hiệu ứng trong Word 2013

Trong MS Word 2013, khi gõ văn bản và khi kéo thanh trượt (hay lăn chuột) thì mặc định chương trình sẽ có 2 hiệu ứng làm chậm sự xuất hiện kết quả của các thao tác đó, tức là … Đọc tiếp