Tag Archives: Súng bắn tốc độ

Súng bắn tốc độ và khái niệm đạo hàm

Súng bắn tốc độ và khái niệm đạo hàm

Bài viết chia sẻ một khám phá nho nhỏ về cơ sở vật lý và toán học của Súng bắn tốc độ. Nếu bạn đã biết hoặc nó quá dễ hiểu với bạn hoặc nếu bạn không có nhu cầu … Đọc tiếp