Tag Archives: Nhà chính trị

5 bài học từ Abraham Lincoln

Abraham Lincoln (12 tháng 2, 1809 – 15 tháng 4, 1865), người giải phóng vĩ đại, là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ông được xem là một nhân vật lịch sử tiêu biểu hàng đầu của Hiệp Chủng … Đọc tiếp