Tag Archives: Lớp 10

Cách nhẩm nghiệm phương trình bậc hai

Cách nhẩm nghiệm phương trình bậc hai

Vận dụng định lý Vi-et để nhẩm nghiệm phương trình bậc hai là một kĩ năng cần đạt đối với các bạn học sinh lớp 10. Trong nhiều trường hợp, thậm chí với hệ số chứa căn hay tham số, … Đọc tiếp

Cách vận dụng định lý Côsin trong tam giác

Cách vận dụng định lý Côsin trong tam giác

Vận dụng định lý Côsin một cách thành thạo là yêu cầu bắt buộc với hầu hết các học sinh THPT. Dưới đây mình trình bày định lý này cùng hệ quả của nó và kinh nghiệm vận dụng chúng. … Đọc tiếp