Tag Archives: Edison

Bóng đèn sợi đốt - Mặt trời thứ hai

Bóng đèn sợi đốt – Mặt trời thứ hai

Một trong những phát minh vĩ đại của Edison là tạo ra bóng đèn sợi đốt – mặt trời thứ hai, ánh sáng cho nhân loại. Ông biến điện năng thành ánh sáng. Nếu nhìn vào một cái bóng đèn, … Đọc tiếp