Đánh dấu cú pháp mã nguồn cho văn bản MS Word và WPS Writer

Công cụ này được phát triển từ bộ mã Google’s SyntaxHighlighter javascript code phiên bản 1.5.1. SyntaxHighlighter là một bộ mã đánh dấu cú pháp cho mã nguồn với đầy đủ chức năng được phát triển trên JavaScript bởi Alex Gorbatchev năm 2004-2014, phiên bản hiện tại là 3.0.83. SyntaxHighlighter đã và đang được sử dụng bởi rất nhiều công ty như Microsoft, Apache, Mozilla, Yahoo, Wordpress, Bug Labs, Freshbooks ... và nhiều blogs.

Cách sử dụng

Nhập/Dán mã nguồn chương trình của bạn vào hộp soạn thảo dưới đây, chọn ngôn ngữ tương ứng và bấm nút Gửi

Code:
Language:

Phát triển bởi Thapsang.vn