Monthly Archives: January 2018

Tìm số liền trước

Con gái tôi học lớp 3, thỉnh thoảng cháu gặp bài toán khó và hỏi tôi về cách giải. Tôi luôn cố gắng không dạy cháu cách giải mà gợi ý cháu tìm ra cách giải. Tôi ghi những kinh … Đọc tiếp