Monthly Archives: September 2014

Cách kết luận cho bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn là một bài toán quá quen thuộc, phương pháp giải nó được giới thiệu tường minh trong SGK. Những tưởng không có gì để bàn … Đọc tiếp

Cải tiến cách tổ chức kiểm tra miệng truyền thống

Cải tiến cách tổ chức kiểm tra miệng truyền thống

Bạn thường tổ chức kiểm tra miệng – kiểm tra đầu giờ như thế nào? Gọi một, hai hay ba học sinh lên bảng và yêu cầu những học sinh ở dưới trật tự, chú ý, lắng nghe, nhận xét … Đọc tiếp