Monthly Archives: June 2014

Giới hạn – cái biến điều không thể thành có thể

Giới hạn – một chủ đề rất quan trọng trong nội dung môn toán THPT, phần lớn được trình bày trong sách Đại số và Giải tích lớp 11. Khi dạy, bạn đã dẫn nhập vào chương này như thế … Đọc tiếp

Từ trục tung, trục hoành đến tung và hoành

Từ trục tung, trục hoành đến tung và hoành

Bạn biết rằng “Hệ tọa độ Oxy gồm 2 trục, trục dọc gọi là trục tung, trục nằm ngang gọi là trục hoành …” và chắc rằng đã rất rất nhiều lần bạn vẽ hai trục đó. Nhưng bạn có … Đọc tiếp