Monthly Archives: May 2014

Một số sai lầm thường gặp khi giải toán và cách sửa (p2)

Nhiều lời giải chứa đựng sai lầm không dễ dàng phát hiện ra ngay, dưới đây là một ví dụ như thế. Mời bạn cùng khám phá, sai lầm ở đâu? Đề bài Lời giải Sai ở đâu? Tại sao … Đọc tiếp

Thủ thuật nhập nhanh điểm trung bình các môn

Thủ thuật nhập nhanh điểm trung bình các môn

Bạn làm giáo viên chủ nhiệm, bạn phải tổng hợp kết quả học tập cuối kì để đánh giá và xếp loại cho các học sinh, bạn thường dùng phần mềm Microsoft Excel để nhập điểm trung bình các môn … Đọc tiếp

Một số sai lầm thường gặp khi giải toán và cách sửa

Loạt bài viết chia sẻ một số sai lầm thường gặp và cách sửa trong quá trình dạy và học toán. Các sai lầm có thể chia làm nhiều loại, bài viết chỉ đề cập đến các tình huống lời … Đọc tiếp