Monthly Archives: April 2014

Súng bắn tốc độ và khái niệm đạo hàm

Súng bắn tốc độ và khái niệm đạo hàm

Bài viết chia sẻ một khám phá nho nhỏ về cơ sở vật lý và toán học của Súng bắn tốc độ. Nếu bạn đã biết hoặc nó quá dễ hiểu với bạn hoặc nếu bạn không có nhu cầu … Đọc tiếp

Tính chất của 3 số hạng liên tiếp trong một cấp số

Tính chất của ba số hạng liên tiếp trong một cấp số

Mình mới đọc một bài toán về cấp số cộng và cấp số nhân và giải nó thì thấy hay hay, nên ghi lại để các bạn cùng SOI và MỔ (Mà MỔ rồi mới SOI cũng được, đừng liên … Đọc tiếp