Monthly Archives: October 2012

Đánh thức, Vịt phải biết bơi

Đánh thức: Vịt phải biết bơi

Nếu chúng ta biết phát hiện, đánh thức những khả năng cũng như nhu cầu tốt đẹp của con người, của cuộc sống quanh ta chắc chắn sẽ tìm thấy những thành công bất ngờ. Câu chuyện xuất xứ Cốt lõi … Đọc tiếp

ĐAM MÊ - một trong những yếu tố cơ bản nhất để thành công

Thiểu số theo đa số

Câu chuyện thứ hai: “Thiểu số theo đa số” Nhiều bài toán, mà việc giải nó đòi hỏi bạn phải phát hiện và biến đổi các đại lượng khác nhau về cùng một giống để đặt. Vấn đề là bạn … Đọc tiếp

Giống là đặt

Câu chuyện thứ nhất: “Giống là đặt” Đặt ẩn phụ, đặt biến phụ,… cứ giống là đặt – một phương pháp, một kỹ năng toán học rất hay dùng, giúp giải quyết bài toán đã cho trở nên đơn giản … Đọc tiếp